Fullt hus när klubben körde WPX SSB

Värmen från tre slutsteg höll klubblokalen varm hela helgen! Hela ungdoms-sektionen var på plats, plus en inbjuden ungdom! Redan helgen innan utfördes antennarbete och provkörning. Ambitionen var att hålla tre stationer igång parallellt – s.k. multi-multi operation. För att detalj lyckas måste signalerna separeras, så att harmoniska övertoner inte stör ut mottagarna.

Vi tillverkade koaxial-stubbar och bandpassfilter för att komma till rätta med detta. Det var en lärorik process som vi tar med ny kunskap från!

Operatörer:

 • SM6XHM
 • SA6IMI
 • SA6NIA
 • SM6RXZ
 • SM6WKB
 • SM6GYB
 • SM6HQL
 • David
 • Emil

Tack till SM6EDG för lånet av slutsteg!

Resultat

Strax över 2300 QSO

Strax över 4’000’000 poäng.

Nästa tävling är WPX CW i maj!

Antennarbete

Idag var det aktivitet på klubben! Flera medlemmar som är intresserade av radiosport var på plats och reste tillfälliga antenner inför kommande helgs radiotävling, WPX SSB. Hela klubbens ungdomssektion deltog. Flera seniora medlemmar har lånat ut utrustning inför denna tävling. Slutsteg har lånats ut av Peter Axelberg (GYB) och Göran Rosén (EDG). HQL har lånat ut koaxial och dessutom tar Oscar (NIA) med sitt L4B.

Vi reparerade fan-dipolen för 40/80 samt reste två ytterligare vertikalsystem med god separation. Dessutom provlästes ytterligare en Yagi som kan stå med fast azimuth. Vi får se om denna tas i bruk. Tanken är att vi kör i kategori ”multi-multi”. Sammanlagt kan vi då ha 3 transceivrar igång simultant, 48 timmar i sträck.

Nu återstår en del småfix med datorer och antennsladd. Operatörsplatser skall göras i ordning etc.

Vi uppmuntrar klubbens medlemmar att komma på besök och testa contest den kommande helgen!

Filter

Parks on the air, POTA, i Alingsås

Det amerikanska fenomenet Parks on the Air, eller POTA, har snabbt blivit populärt inom vår hobby. I Sverige har det varit och är fortfarande ont om platser som är godkända som POTA. På hemsidan pota.app kan man se pågående aktiveringar och även kartor över parker och deras referenskod.

Jag tyckte det var tråkigt att vi inte hade några områden i vår kommun så därför tog jag kontakt med de svenska administratörerna för POTA – SM2YUW (David) och SA0TAY (Benjamin). De var väldigt tillmötesgående och lade till följande platser, då de uppfyllde kriterierna:

 • Nolhagaviken
 • Brobacka naturrum
 • Risveden

Gå gärna in på på pota.app och registrera dig. Sedan är det bara att ge sig ut i våra naturområden en solig dag och köra (CW, FT8, SSB, PSK etc). Glöm inte att lägga upp din aktivering i god tid på hemsidan, så att du får så många svar som möjligt!

Johan Lagergren

SM6XHM

CQ WPX RTTY

Nu i februari kördes tävlingen CQ WPX RTTY från klubben. Vi körde mest dagtid och kvällstid. Tyvärr hade vi problem med slutsteget på 10 M vilket hindrade oss från at utnyttja de öppningar som fanns där. Men i övrigt använde vi oss av alla band som medgavs av tävlingsreglerna, dvs. 80-10M. Nytt för i år var att 160M inte var med som band.

På söndag natt kunde vi summera 887 QSO och drygt 1.1 miljoner poäng.

Operatörer:

 • SM6XHM Johan
 • SM6WKB Peter

Kommande tävling är CQ WPX SSB 25-26/3. Vi välkomnar så många operatörer som möjligt. Hör av er till sm6xhm@gmail.com!

/Johan

CQ WW CW 2022

Denna helgen körde vi CQ WW CW från klubben. Pga brist på CW-operatörer körde vi bara dagtid och eftersom vår 40/80-dipol tagit skada användes endast Yagi-antennen. Trots detta skrapade vi ihop 728 QSO och detta resulterade preliminärt i strax över 300.000 poäng.

Operatörer:

 • SM6XHM Johan
 • SM6GYB Peter
 • SM6WKB Peter

CQ WW SSB Uppdatering

Under helgen deltog Radioklubben VASA i sin första CQ WW SSB på 24 år. Detta är en viktig milstolpe i klubbens historia. Senaste tillfället var 1998, i den gamla stugan inne i stan. Då fanns SM6RXZ, SM6SMY, SM6SIF, SM6TKT, SM6TZD, SM6WBU, SM6WKE, SM6WKH, SM6WKC, SM6WKB, SM6SII och SH6ACE angivna som operatörer.

Den enda från denna grupp som deltog vid helgens tillfälle som operatör var SM6WKB. Värt att notera är att SM6RXZ lånade ut sitt slutsteg, ett L4B, att ha som backup om SM6GYB’s steg, SB-220 skulle sluta fungera. Erik, SM6RXZ har under de år som passerat, satt ytterligare en radioamatör till världen – SA6NIA (Oscar), som nu var en av våra operatörer tillsammans med sin vän SA6IMI, Albin.

Följande operatörer var aktiva i testen:

 1. SA6NIA
 2. SA6IMI
 3. SM6XHM
 4. SM6WKB
 5. SM6GYB

10/15/20M kördes med vår fina yagi, en KT34XA längst upp i masten. 40 och 80M kördes på en fan-dipol som byggdes dagarna innan och monterades i W-E-riktning med matning vid masten. Vi lånade en potatiskanon av SM6EDG som fungerade utmärkt för att skjuta upp fästlinor i träden.

Dock uppstod problem när utrusningen provkördes. Vid hög effekt på 80M utlöste vi larmet hos motorveteranerna. Vi måste därför jobba mer på att strypa common-mode från antenner på låga band. Detta uppstår vid omatchade förhållanden i första hand och enbart, vad vi vet, på hög effekt. Styrelsen kommer arbeta på en lösning tillsammans med motorveteranerna – som hittills har visat good-will inför detta problem.

Under tävlingens gång drog ungdomarna (Oscar och Albin) ett tungt lass då de körde nattetid, framför allt på 80 och 40. Trots besvärligt rymdväder säkrades även DX på dessa band som gav välkomna s.k. multipliers – högre poäng.

För att summera skapades 1648 QSO som gav en poäng på 912 232. För att jämföra med senaste resultat från 1998 på 772 QSO och 295 928 poäng. Ett nytt klubbrekord!

Placeringen internationellt och nationellt får vi reda på om ett par månader när CQWW har räknat samman alla insända loggar.

Nästa tävling av samma dignitet är CQWW CW i slutet av månaden. Vi saknar operatörer till detta tillfälle och letar efter medlemmar som kan tänka sig att köra CW för klubben. Hör av er snarast till SM6XHM på sm6xhm@gmail.com i så fall!

Antennarbete och CQ WW

Vi fortsätter arbetet med att montera och dra fram kablar till antennen. Yagin för 10/15/20 är nu monterad på masten och vi har dragit fram koaxialkabel till radiorummet. Det är kul att se att flera av klubbens medlemmar engagerar sig och hjälper till.

Snart är det dags för höstens första tävling på kortvågsbandet – CQWW SSB. Denna går sista helgen i oktober med start natten till lördagen. Den pågår sedan 48 timmar och det finns inga tidsbegränsningar. Målet är att vi ska ha rotorn klar tills dess samt kontakterade koaxialer så vi kan köra denna tävling. Vi har redan en kortvågsradio och ett slutsteg klar för detta. Kvar att göra är att sätta upp antenner för 40- och 80-metersbandet.

Oscar och Albin har tagit ett stort ansvar för planeringen redan vad gäller strategi. Vi behöver dock några fler operatörer. Nedan finner ni en länk till en anmälan där man kan anmäla sitt intresse för att vara huvudoperatör. Klicka gärna på den om du är intresserad av att köra några timmar. Behöver du hjälp så finns det på plats, det brukar alltid vara några på plats under en tävling! Nätterna är i storts sett täckta redan, så man behöver inte oroa sig för det.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fm3ohfciyBRUiG4qR8%3Ffbclid%3DIwAR1I1Uo3YuSUIpejTSln_qxRiJAx2wH2mPMrcBrW4QFa9De7lolwiv8gjJc&h=AT2R5QkDBWIBAFB6nScPNl4ypATIA92P6yejq_0DlRJ-UrM7yATRTMBQY5JEkVajAkg2but-K_xbRbgCq-mo7AdwYBGx7AOR9LStK9M18eEZWgqGb9T0TWOsBT3l1DJoW8U

Hösten 2022

Hej alla medlemmar! Nu drar höstens aktiviteter igång. Aktiviteten på klubben har dock pågått under sommaren med fortsatt renovering av lokalen. Nya bänkskivor har kommit upp och elen dragits fram. Vi har även fortsatt renovera vår kortvågsantenn för 20/15/10 meter. Masten har fått ett toppsegment med nytt lager och rotor! Vi fortsätter, likt föregående år, med aktivitetsmöten på torsdagar, med början torsdagen den 18 augusti från kl. 18.00.

Kvar att göra:

 • Montera kortvågsantennen (manual finns i bibliotekt här på hemsidan).
 • Dra fram koaxialkablar och kontrollkabel till masten
 • Resa antenner för 160/80/40 (förslag emottages)
 • Montera antenner för 2M/70cm

CQ WW

I slutet av oktober och november har klubben en ambition att delta i CQ WW. Detta är en årligt återkommande tävling på kortvågsbanden. Klubbens ungdomar kommer uppmuntras att köra och de äldre medlemmarna är lika välkomna. Tävlingen i oktober är SSB medan november är CW. Klubben är därför i behov av att låna en kortvågsradio samt två slutsteg, för att kunna köra MULTI. Troligen kan Peter, SM6GYB, låna ut ett slutsteg, men vi skulle behöva ytterligare ett. Kan du avvara detta under en helg – hör av dig!