Möten och Covid-19

Först önskar vi dig en riktigt god fortsättning på det nya året och en förhoppning att vi kommer att få många trevliga aktiviteter tillsammans under 2022. Tyvärr har det ju inte börjat speciellt lovande med en ökad smittspridning och nygamla restriktioner. Det är viktigt att vi som klubb tar vårt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Vid styrelsens möte igår, den 13/1, diskuterades därför detta.

Styrelsen kom enhälligt fram till följande beslut:

 • Eftersom det (hittills) har varit relativt få medlemmar som kommer på våra arbetsmöten på torsdagar gör styrelsen bedömningen att vi kan fortsätta med dessa. Dock förutsätter styrelsen att alla närvarande är friska och att vi följer FHM:s rekommendationer att hålla avstånd etc.
 • Vårt månadsmöte i storstugan som var inplanerat till den 27/1 ställs in. Dessa möten skiljer sig från våra arbetsmöten eftersom det är betydligt fler deltagare som kommer till dessa möten.
 • Om restriktionerna har lättat kommer vårt årsmöte att hållas i storstugan i Björkekärr torsdagen den 24/2 kl. 19.00. Visar det sig att vi inte kan träffas fysiskt så kommer årsmötet i stället att hållas digitalt.

Kallelsen till årsmötet tillsammans med årsmöteshandlingar kommer att skickas ut senast 10 dagar innan mötet.

Boka in årsmötet i din kalender redan nu!

Till sist:

Klubben kan (tyvärr) inte drivas utan ekonomiskt stöd i form av medlemsavgiften från alla oss medlemmar. Årsmötet 2021 beslutade därför att medlemsavgiften år 2022 ska vara 500:-. Vi ser därför fram emot din betalning under januari till Bankgiro 5592 – 3478 eller Swish: 123 076 38 88.

Bästa hälsningar och väl mött i klubben under 2022!

Hälsar

Styrelsen gm Peter SM6GYB

Manipulatorn i toppskick!

Manipulatorn, som egentligen tillhör FRO, har nu renoverats. De flesta skruvar för inställning av avstånd och drag var fyllda med epoxi. Denna fick värmas och slipas bort. Vänster arm var böjd och detta har nu rättats till. Kontaktytor är rengjorda och alla rörliga delar tvättade i ultraljudsbad.

Dock behövs kanske nya gummifötter. Hoppas någon har det liggande.

Trevlig helg de SM6XHM/Johan

NAC 144 Januari 2022

Då har vi inlett året med första NAC-testen på 144 MHz! På plats var:

 • SM6WKB
 • SM6FMO
 • SM6XHM

Vi körde SSB, CW och FT8.

SM6WKB kör FT8 med stor framgång!

Dessutom har manipulatorn tagits om hand av SM6XHM för ett försök till felsökning och renovering. Således finns nu endast rak nyckel på plats.

Glöm inte att regelbundet hålla koll på hemsidan och prenumerera på nya inlägg så nu inte missar något!

Med vänlig hälsning,

Johan XHM

Summering av årets tävlingar på HF

Det börjar bli dags att summera contest-året 2021. Mycket har hänt under detta år som gör att klubben går med huvudet högt in i 2022. Från att inte ha presterat resultat på flera år har vi nu intagit en top 10-placering i SSA HF Contest Cup. Under året tillkom flera contest-intresserade medlemmar, ffa tänker jag då på vår ungdomssektion Albin (SA6IMI) och Oscar (SA6NIA), handledda av Erik, SM6RXZ.

Kommande året ser vi alltså möjlighet till ännu bättre resultat, både nationellt och internationellt. Vi har nu fått hem vår yagi för 20/15/10 och under våren kommer vi påbörja projektet att få upp den i masten. Peter, SM6GYB, jobbar vidare på rotorn och hur vi ska kunna fjärrstyra den. Dessutom behöver vi planera för 160-40 vad gäller både sändning och mottagning. Dessa band kräver ju ofta en del area, inte minst för mottagning!

Radioklubben VASA välkomnar nya medlemmar som vill syssla med denna gren inom amatörradion!

Vi ses och hörs under 2022!

73

SM6XHM/SE6J

CQ WW SSB

Flera av klubbens medlemmar körde årets CQ WW SSB sista helgen i oktober. Även Mats, SM6LRR/RM2D, var med på ett hörn och körde remote på klubbens radio från Ulaanbaatar.

Resultat

 • SD6D – 2427
 • SE6J – 252
 • SM6GYB – 185
 • SM6LRR – 25 (remote med smartphone)

Nu ser vi fram emot CQ WW CW sista helgen i november!

NAC 144 oktober

Idag kör vi NAC 144 från klubben. Vi kör både SSB, CW och FT8.

Thomas, Albin Peter J och Oscar kämpar på med testen

Peter, SM6GYB, var med men satt och byggde på sin lösning för att kunna köra rotorn ”remote”. Basen till detta är en Arduino samt 4 reläer.

Peter A jobbar på rotorn. En Emotator som konverteras så att den även kan manövreras över Internet

Närvarande:

 • SM6WKB – Peter J
 • SM6GYB – Peter A
 • SA6IMI – Albin
 • SA6NIA – Oscar
 • SM6OOC – Thomas
 • SM6XHM – Johan

Nyhetsuppdatering 21-10-03

CQ WW RTTY

Till att börja med placerade vi oss preliminärt rätt bra i CQ WW RTTY som gick i slutet av september.

Plats 15 World, plats 12 EU och plats 1 i Sverige! Vi tävlade i kategorin 40M low power assisted.

Mastens fundament färdigt för gjutning!

Denna lördag, den 2/10, slöt ett antal tappra radioamatörer upp vid klubbstugan för att fortsätta arbetet med mastens fundament. Det är nu helt förberett för gjutning och denna planeras bli gjord nu kommande vecka. Därefter väntar ett par veckor av härdning innan vi kan påbörja montage av mastfot och hydraulik.