Den anrika radioklubben VASA, som varit vilande i många år, reser sig nu långsamt igen. Vi välkomnar gamla och nya medlemmar att åter ansluta sig. Skicka gärna bilder och berättelser från förr till: sm6xhm@gmail.com

I dagsläget är vi ca 30 medlemmar! Vi har som mål att träffas sista torsdagen varje månad 19:00 för att fika och snacka! Regelbundet kommer det även vara aktivitet i radiolokalen med månadstester och återkommande tävlingar.

Integritetspolicy GDPR och stadgar

Radioklubben VASA (Vårgårda och Alingsås Sändaramatörer) är en förening för radioamatörer och för de som är intresserade av att bli radioamatörer. Föreningen har funnits sedan länge i stan, men aktiviteten har legat nere de senaste 10-15 åren. Nu tar vi dock nya tag och försöker starta upp föreningens aktiviteter igen!

Amatörradion har funnits sedan radions barndom och många landvinningar har gjorts under åren. Från början dominerade telegrafin (CW) men numera används många olika slags sändningssätt. Senaste åren har de digitala sändningssätten blivit enormt populära! Grunden för en sändaramatör är dock intresset för tekniska experiment, kontakter med andra människor och språk.

Vem som helst kan bli sändaramatör. Det handlar om en vilja att utforska det okända och om att lära sig nya saker. För den tävlingsinriktade finns även världsomspännande tävlingar, där det gäller att inom en viss tid skapat så många kontakter man hinner med. Dessutom finns det s.k. rävjakt, vilket är ett slags orientering där man kontinuerligt måste pejla en dold sändare. Känner du att du gillar lödkolvar, kretskort, antenner, sladdar, kaffe och radioapparater – hör av dig till oss! Här blir du del av en gemenskap av människor som brinner för teknik och radiokommunikation. Vi är alltid bara ett anrop bort.

Medlemskap

Medlemsavgift är satt till 300 SEK (för 2021) och 500 SEK från 2022 och inbetalas innan årsmötet för rösträtt eller under verksamhetsåret utan rabatt.

  • Bankgiro: 5592-3478
  • Swish: 123 076 38 88

Märk din inbetalning med fullt namn eller anropssignal. Samma sak gäller vid donation till klubben – märk din donation med anropssignal, namn eller organisation.

Sponsorer 2021

Här listas de som senaste året donerat pengar eller utrustning till verksamheten. Listan rensas i samband med årsmötet.

  • SA6WAL – Michael Wall
  • SM6GYB – Peter Axelberg
  • SM6YJZ – Stefan Glamsmyr
  • SM6WNR – Per Majlöf
  • SM6ZDO – Kent Johansson
  • SM6CGX – Kjell Elmgren
  • SM6XHM – Johan Lagergren
  • SM6WKB – Peter Johansson – som lånar ut sina IC-7300 och IC-9700 för klubben att förfoga över