Den anrika radioklubben VASA, som varit vilande i många år, reser sig nu långsamt igen. Vi välkomnar gamla och nya medlemmar att åter ansluta sig. Jag som redigerar hemsidan heter Johan, SM6XHM, och jag letar kontinuerligt efter bilder från klubbens verksamhet genom åren för att försöka skapa ett historiekollage, en tidslinje bakåt. Tanken är att knyta ihop klubbens historia med dagens verksamhet. Skicka gärna bilder och berättelser till: sm6xhm@gmail.com

I dagsläget är vi ca 30 medlemmar!

Integritetspolicy GDPR

Medlemskap

Medlemsavgift är satt till 300 SEK (för 2021) och 500 SEK från 2022 och inbetalas innan årsmötet för rösträtt eller under verksamhetsåret utan rabatt.

  • Bankgiro: 5592-3478
  • Swish: 123 076 38 88

Märk din inbetalning med fullt namn eller anropssignal. Samma sak gäller vid donation till klubben – märk din donation med anropssignal, namn eller organisation.

Sponsorer

Här listas de som senaste året donerat pengar eller utrustning till verksamheten

  • SA6WAL – Michael Wall
  • SM6GYB – Peter Axelberg
  • SM6YJZ – Stefan Glamsmyr
  • SM6WNR – Per Majlöf
  • SM6ZDO – Kent Johansson
  • SM6CGX – Kjell Elmgren